زندگی در غرب بر مدار عاطفه نیست بر مدار قانون است

به نقل از سایت اخبار دین و اندیشه :    

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «رهیافت» با موضوع تعارضات دین و مدرنیته در مسائل مربوط به زن و خانواده و با حضور حجت الاسلام احمد رهدار عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم به روی آنتن رفت.

حجت الاسلام رهدار با اشاره به نگاه مدرنیته به زن گفت: مبنای فرد انگاری در دنیای غرب، این اقتضا را دارد که دوگانه بین زن و خانواده به سمت زن کوچ کند، یعنی آن عنصر فرد در درون این دستگاه دیده شود و بزرگ شود و کل برنامه ریزی ها به سمت همان برود.

وی در عین حال به نگاه اسلام به زن پرداخت و بیان کرد: متقابلاً مبنای توحید انگار و توحید باور تفکر دینی دقیقاً اقتضا دارد که زن را از سطح تحلیل وجودی فردی اش ارتقا و رشد دهد و فراتر برود و در درون یک بسته کلان‌تر به نام خانواده بارگذاری و ارزش گذاری کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم با اظهار به اینکه در تفکر دینی که تفکری توحید محور است همه کثرات در یک وحدتی جمع می‌شوند تا به نقطه متمرکزی به نام خدا می رسند و این پروسه‌ای دارد، گفت: این پروسه به این معنا نیست که مثلاً اگر می‌گوئیم در دوگانه زن و خانواده، به خانواده توجه کنیم زن از اعتبار بیافتد.

وی تاکید کرد: توجه به این مهم از این جهت قابل اهمیت است که به صورت تجریدی تصور نکنیم که اگر مثلاً یک زنی خانواده نداشت، این خانم در نگاه اسلام فاقد اعتبار است، بلکه زن در حالی که دارد دیده می‌شود، در مفهوم کلان‌تری به نام خانواده بارگذاری ارزشی می‌شود. متقابلاً در دنیای غرب این نگاه‌ها اتمی زه است و به سمت نقاط کانونی از آغاز رفته و خود این اتم‌ها هستند که اصالت پیدا می‌کنند و امروزه در فضای پست مدرنیسم به این سو، دیگر همان ربط‌های حداقلی دنیای مدرن نیز قیچی شده و همه فرد شده اند.

حجت الاسلام رهدار با بیان اینکه بازتاب این دو نگاه معرفتی و فلسفی در حوزه کنش و رفتار اجتماعی هم خودش را نشان می‌دهد، عنوان کرد: اگر به کشورهای اروپایی سفر کنید، در آنجا به وضوح خواهید دید که در بهترین شرایط با اجتماع روبه رو هستید و نه جامعه. فرق اجتماع و جامعه در این است که جامعه یک نخ تسبیح و روحی دارد ولی اجتماع این روح را ندارد و آدم‌ها ممکن است یکجا جمع شوند اما جامعه نیستند.

مدیر گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم با اشاره به کمال فرد در تفکر دینی و غرب، توضیح داد: کمال فرد در تفکر دینی به رها شدن از ویژگی‌های محض فردانه و انضمام و ارتقای آنها و پیوستن آن ویژگی‌ها به عرصه‌های فراتر از فرد است که نامش را اجتماع و در گام بعدی تاریخ می‌گذاریم و متقابلاً در دنیای غرب، کمال فرد به پروسه انقطاع فرد از اجتماع و ساحت‌های کلان‌تر شدن فرد ختم می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: برنامه کمالی و مهندسی که دنیای غرب برروی مبنای ایدئالیسمی خودش برای اداره اجتماع می‌خواهد طراحی کند، به سمتی می‌رود که اتفاقاً اوقات فراغت شما را گسترش دهد و اسم این را توسعه یافتگی می‌گذارد. این غیر نگاهی است که در تفکر دینی داده می‌شود.

حجت الاسلام راهدار با بیان اینکه در دنیای غرب، الگوی ارتباط و تعامل افراد حتی با همسر و فرزندان از زاویه سود و نفع است، تصریح کرد: یعنی اگر نحوه تعاملم با همسرم به گونه‌ای باشد که راندمان سودم را پایین می‌آورد، باید این را تغییر دهم.

مدیر گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم در عین حال از ایثار در خانواده به عنوان یکی از ساحت‌های دین اسلام نام برد و گفت: خیلی اوقات فکر می‌کنیم الگوی مطلوب تعامل انسانی از نگاه دینی، عدل است، در حالیکه این نیست. همه مهدوی پژوهان بر این باورند که مشی تعامل در حکومت جهانی حضرت مهدی بر پایه ایثار است و نه عدل. عدل مفهومی است که آن را استخدام می‌کند برای گذار از آن ظلم و جوری که قبل از وضعیت ظهور در جامعه مستولی شده است.

وی با تاکید بر اینکه قوام خانواده با قانون نیست بلکه با عاطفه و محبت است، بیان کرد: یعنی خروجی دستگاه خانواده محبت و عشق می‌شود و چون مسیر تولید این عاطفه، به صورت باورهای درون دینی تعریف شد بر این باوریم که ما به عاطفه دینی جز از معبر قوانین دین می‌توانیم برسیم اما در دنیای غرب، عاطفه حذف می‌شود لذا حتی وقتی بر پایه قوانین آنجا عدالت محقق می‌شود یعنی قانون عمل می‌شود خروجی، امتثال قانون محبت و عشق نیست به همین علت قانون‌هایی که ختم به عاطفه نمی‌شود خود این قانون‌ها شکننده اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم در خاتمه با بیان اینکه در دنیای غرب چیزی به عنوان خانواده نداریم، گفت: در غرب هرچه هست، افرادی هستند که در بهترین شرایط زیر یک سقف دارند زندگی می‌کنند و این زندگی بر مدار عاطفه نیست بلکه بر مدار قانون است.

برچسب ها:

دین و اندیشه

50
0 0