هشتاد و هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی منتشر شد

به نقل از سایت اخبار دین و اندیشه :    

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «علوم سیاسی» منتشر شد.

مقالات چاپ شده در این شماره همراه نام نویسندگان بدین قرار است:

۱️. رویکرد تمدنی به آزادی سیاسی در قرآن کریم / سید کاظم سیدباقری

۲️. ضابطه عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست / حسنعلی علی اکبریان

۳️. بازنمایی دال‌های کنش سیاسی در معنویت انقلاب (بررسی موردی مطالعات معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی) / احمد شاکر نژاد

۴️. مبانی و عوامل تحقق تغییرات اجتماعی در بیانیه گام دوم انقلاب / شمس الله مریجی

۵️. شاخص‌های کارآمدی دولت در منظومه فکری رهبران انقلاب اسلامی / غلامرضا بهروزی لک، حسین هاشمیان و رقیه جاویدی

۶️. قدرت نرم جمهوری اسلامی در مواجهه با چالش‌های بین المللی با تأکید بر اندیشه رهبران انقلاب اسلامی / رجبعلی اسفندیار

۷️. جمهوری اسلامی ایران و سیاست گذاری فراگیری زبان خارجی، چالش‌های امروز و برنامه ریزی آینده / سید علی اصغر سلطانی، سید عبدالمجید طباطبایی لطفی

۸️. الزامات سیاست خارجی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی / مجید ستوده

برچسب ها:

دین و اندیشه

10
0 0