کتاب معنویت در پویانمایی منتشر شد

به نقل از سایت اخبار دین و اندیشه :    

به گزارش خبرنگار مهر، انتقال مفاهیم معنوی در قالب انیمیشن، پژوهشی است که به منظور مطرح کردن جذّابیت‌های بصری و عمق تأثیر این مدیوم بر مخاطب کودک و نوجوان، انجام شده است.

تلاش اثر حاضر بر این بوده که پس از آشنا ساختن مخاطب با این مدیوم، به بررسی تئوریک آن از منظر مبانی نظری فلسفه اسلامی بپردازد. انیمیشن‌ها معمولاً به شکل روگرفتی از تکنیک‌ها و سبک‌های تولید در انیمیشن‌های هالیوودی ساخته می‌شوند.

با توجه به رسالت اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، جست‌وجو برای یافتن چهارچوبی که در عین تناسب و ابتناء بر نظام هستی‏‬ شناسانه حِکمی مسلمانان، ناظر به‬ دستورالعمل‌ها و راهبردهای عملی و کاربردی باشد و به مسیری خاص و حکمت‌بنیان در عرصه برنامه‏سازی پویانمایی بینجامد، از اهداف انجام این پژوهش به شمار می‌رود.

این کتاب پس از تبیین هستی شناختی عوالم مثال و مثل در حکمت اشراق و نسبتی که با تمثیل و نمادپردازی در هنر پیدا می‌کنند، سعی در یافتن راهبردی برای بازنمایی مفاهیم معنوی در مدیوم انیمیشن است.

مؤلف با بررسی داستان‌های تمثیلی شیخ اشراق و ظرفیت‌هایی که فلسفه او در اختیار هنرمندان قرار می‌دهد، به مقایسه رمزپردازی حِکمی با مکتب سمبولیسم مدرن و نیز برخی آرا سنت گرایان می‌پردازد و در نهایت با نقد رویکرد آثار پویانمایی دینی که طی سالیان اخیر در کشور ساخته می‌شود، چارچوبی براساس حکمت اشراق پیشنهاد می‌دهد که نه تنها در مضامین، بلکه در فرم انیمیشن نیز تأثیرگذار است و شخصیت‌ها و ماجراها و حتی فضا-زمان آثار را به گونه‌ای متفاوت ترسیم می‌نماید.

کتاب معنویت در پویانمایی تألیف مهدی همازاده ابیانه در ۱۷۵ صفحه و به قیمت ۲۵ هزار تومان توسط مرکز پژوهش‌های اسلامی رسانه عرضه شده است.

برچسب ها:

دین و اندیشه

63
0 0