تفرقه بستر بهره برداری استکبار جهانی است

به نقل از سایت اخبار دین و اندیشه :    
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی صبح امروز در جلسه شورای معاونین در ادامه سلسله مباحث پیرامون طرح معماری جدید و نوسازی تقریب، گفت: اگر دو گروه مسلمان با هم جنگیدند دستور قرآنی است که با ظالم مقابله وعدل را استیفاء کنیم تا اینکه آن گروه ظالم دست از ظلم بردارد و تسلیم عدالت شود این معیاری است که بتوانیم کشورها و گروه هایی که بر دیگران ظلم می کنند را تشخیص دهیم. در این حال حمایت از مظلوم به هر شکل ممکن وظیفه‌ای است که قران برای ما تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه اصل در اسلام صلح است، اظهار داشت: اصل این است که جنگی نباشد زیرا جنگ موجب تفرقه می شود و تفرقه بستر بهره برداری استکبار جهانی است اگر جنگی شد باید صلح برقرار گردد ولی این اصل اولیه استثنایی هم دارد و آن این است اگر دو گروه از مسلمانان با یکدیگر جنگیدند و یکی بردیگری ظلم کرد اینجا باید به جنگ وارد شد و با ظالم مقابله کرد تا از ظلم دست بردارد و حق مظلوم را به وی بازگرداند. از نظر قران این تنها راه اصلاح است.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در ادامه به معانی لغوی عدالت اشاره کرد و گفت: عدالت در معنای عام به معنی ضد جور و ظلم است. طبیعتا اگر عدل ضد جور و ظلم باشد و جور و ظلم به معنی ستاندن حق غیر باشد بنابراین عدل می شود نستاندن حق دیگری. یعنی وقتی شما حق دیگری را نمی ستانید عادل هستید. اینجا دو مرتبه از عدالت وجود دارد اول اینکه شما حق دیگری را نمی ستانید یعنی شما در خانه نشسته اید و حق کسی را به ناحق نمی گیرید پس عادل هستید چون حق کسی را نستانده اید این مرتبه اول عدالت است و معنای سلبی دارد. اما مرتبه بالاتراین است که شما می روید و حق شخصی که مظلوم واقع شده را از ظالم می‌ستانی و به مظلوم بازمی گردانی این یک اقدام ایجابی است که به آن عدالت جبرانی گویند. عدالت جبرانی وجه ایجابی دارد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: ظلم مفهوماً دو جزء علی البدل دارد یکی از آنها  بنائی عقلائی است و آن این که حق دیگری را بستانند و جزء دیگر که ریشه در قران و سنت دارد بنائی شرعی است و آن این که گناه کند (یا  کفر یا شرک ورزد که بزرگترین گناه است).  در تعابیر قران و روایات اسلامی آمده کسی که گناه کند به خود ظلم کرده است و دیگر عادل نیست. در مقابل عدل که ضد ظلم است نفی این دو جزء است یعنی کسی عادل است که هم حق دیگری را نستاند و هم گناه نکند بنابراین اگر کسی این دو ویژگی را داشته باشد عادل است و این چنین شخصی شرط قضاوت یا امامت جماعت را داراست. 
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تأکید کرد: ظلم یعنی ستم کردن و عدل یعنی ستم نکردن بنابر این تعریف عدالت به وضع هر چیزی در جای خودش تعریف به لوازم و آثار است و نیز تعریف عدالت به ملکه نیز مدخول از اخلاق فلسفی است و از متون دینی چنین معنایی استنباط نمی‌شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان اشاره کرد: اگر ظلم به معنای ستاندن حق دیگری و عدل به معنای نستاندن حق دیگری باشد پس ظلم و عدل ارجاع به معنای پیشینی «حق» دارد. زمانی که انسان به دنیا می آید مستحق حقوقی می‌گردد که عقلا به آن حقوق بشر گویند. نفس کشیدن یکی از مهمترین و ضروری ترین حقوق انسان است،. اگر شما جلوی نفس کشیدن انسانی را بگیرید شما اساسی ترین و ضروری ترین حق را از وی گرفته اید لذا از جمله بارزترین نقض حقوق بشر این است که نگذارید کسی نفس بکشد. این بزرگترین ظلمی است که در حق یک انسان ممکن است صورت گیرد. اما امروز در آمریکا مشاهده می کنیم که این اساسی ترین و ضروری ترین حق نادیده گرفته می شود.
برچسب ها:

دین و اندیشه

61
0 0