انگلیسی‌های استعمارگر عمده ثروت هند را غارت کردند

به نقل از سایت اخبار دین و اندیشه :    

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه تلویزیونی «ایران» شبکه دوم صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفت: عثمانی‌ها زودتر از صفویه در ترکیه رشد یافتند و علت آن وجود علما و دانشمندان بود. همچنین در سایه اقتدار، امنیت و علم دوستی مسلمانان میزان رشد عثمانی‌ها شدت یافت.

ولایتی افزود: در سال ۸۵۷ هجری قمری مصادف با ۱۴۵۳ میلادی «سلطان محمد فاتح» که مدتی از آغاز حکومت عثمانی‌ها گذشته بود، دروازه قسطنطنیه را گشود و آنجا را فتح کرد و مغول‌ها از سال ۶۱۶ هجری قمری بدون توقف تاختند تا به سرزمین فلسطین رسیدند. آن‌ها خوارزمشاهیان را درنوردیدند، بغداد را تصرف و به سمت شام و فلسطین حرکت کردند تا اینکه در منطقه «عین جالوت» از ممالیک (مملوک‌های مصر) شکست خوردند.

رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: از سال ۱۸۵۷ میلادی حکومت فریب کار و استعمارگر انگلیس بر هند حکومت کرد. حدود ۹۰ سال حکمرانی و عمده ثروت این کشور را غارت کردند.

ولایتی عنوان کرد: در زمان صفویه علم در ایران رونق داشت و در حوزه ریاضی شیخ بهایی سردمدار بود. همچنین در حوزه ریاضیات و نجوم «تقی الدین راصد» و «تقی الدین شامی» از منجمان به نام ایرانی به‌شمار می‌رفتند.

برچسب ها:

دین و اندیشه

51
0 0