کتاب «مناقشات اخلاقی قانون و علوم اعصاب» منتشر شد

به نقل از سایت اخبار دین و اندیشه :    

به گزارش خبرنگار مهر، پیتر ای. السس نویسنده  کتاب «مناقشات اخلاقی قانون و علوم اعصاب» به این مطلب می‌پردازد که قانون کی و چگونه در پذیرش چنین مشاهدات عصب شناسانه‌ای ناکام مانده است که می‌گویند انسان‌ها اصولاً فاقد اراده‌ آزاد هنجاری—و بنابراین فاقد مسئولیت اخلاقی هستند. در دسترس ترین چیدمان‌هایی که در آن‌ها توجه به تأثیر احتمالی عصب‌شناسی بیشترین اهمیت را دارد قانون کیفری است، جایی که جنبه‌هایی خاص از قانون کیفری خامی بیشتر استدلالات قانونی را، همچون رفتار متفاوت افراد با کاستی‌های شناختی برابر نشان می‌دهد، چه این کاستی‌ها مادرزادی باشند و چه اکتسابی. اما قانون خسارات و قراردادها نیز مفهومی انحرافی را از اقدام و مسئولیت انسانی در نظر می‌گیرد. السس تناقض درونی گفتمان وسیع قانونی را نشان می‌دهد و در نهایت با توجه به این امر نتیجه‌گیری می‌کند که احتمالاً در ساختن نظم‌های نوین مبتنی بر دیدگاه‌های عصب شناسانه چه چیزهایی را می‌توان گنجاند. 

در این کتاب به مسائلی از قبیل اینکه قانون بر مفهومی از اقدام انسانی تکیه می‌کند، این ایده که انسان‌ها قادر به انتخاب‌های خودشان هستند و به‌صورت اخلاقی مسئول پیامدهای آن هستند. اما اگر موضوع چنین نباشد چه؟ در نیم ‌قرن گذشته، داستان قانون یکی از دغدغه‌های فزاینده‌ شرایط انسانی بوده است، مخصوصاً در مورد کارکرد مغز. قانون در ارزیابی سؤالات مربوط به اقدام و مسئولیت انسانی، همانند سن، تفکر و فشارهای احساسی انتخاب واقعیت‌های شناختی را در نظر می‌گیرد. درجایی که تحقیقات عصب شناسانه‌ی جدید مسئله‌ اساسی اراده‌ آزاد را زیر سؤال می‌برد، قانون چگونه می‌تواند به این اندیشه‌ی بازبینی شده پاسخ دهد؟ اشاره شده است.

این کتاب در ۳۶۸ صفحه توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو و در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است.

برچسب ها:

دین و اندیشه

99
0 0