فراخوان مقاله همایش علمی ـ پژوهشی «اخلاق رسانه» اعلام شد

به نقل از سایت اخبار دین و اندیشه :    

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل پژوهش های اسلامی سازمان صدا و سیما بر اساس مأموریت اساسی خویش در نظر دارد اولین همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه را با هدف تولید و توسعه دانش نظری در حوزه اخلاق و رسانه و ارایه راهبردها و راهکارهای اساسی در این ساحت و با همکاری بیش از سی نهاد عالی حوزوی، دانشگاهی و رسانه ای و به مدد همفکری و هم افزایی صاحب نظران و پژوهشگران این حوزه برگزار نماید.

رویکرد اصلی همایش در بخش ها و موضوعات پیشنهادی مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، دین شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی اخلاق اسلامی است.

 بخش اول: رسانه اخلاقی؛ بررسی، تبیین و آسیب‌شناسی رسانه اخلاقی

بعد تکنولوژیک رسانه

تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و اخلاق (فرصت‌ها، چالش‌ها)

بعد کارکردی رسانه‌

کارکرد تبلیغی رسانه و اخلاق

کارکرد خبر و اطلاع‌رسانی رسانه و اخلاق

کارکرد تفریح و سرگرمی رسانه واخلاق

کارکردطنز واخلاق

کارکرد بسیج همگانی رسانه و اخلاق

کارکرد آگاهی بخشی رسانه واخلاق

بعد تأثیر رسانه‌

شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق فردی

شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق خانوادگی

شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق جنسی

شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق اجتماعی

شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق اقتصادی

شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق سیاسی

شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق فرهنگی

شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق کودک نوجوان

شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق عبادی

شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق محیط زیست

بخش دوم: اخلاق و رسانه؛ بررسی، تبیین و آسیب‌شناسی اخلاق رسانه ای

شاخص های اخلاقی حوزه سیاست‌گذاری رسانه

شاخص های اخلاقی مدیریت رسانه

شاخص های اخلاقی رفتار سازمانی رسانه

شاخص های اخلاقی پژوهشگری رسانه

شاخص های اخلاقی حرفه خبر

شاخص های اخلاقی حرفه بازیگری

شاخص های اخلاقی حرفه تدوین

شاخص های اخلاقی حرفه اجرا و گویندگی

شاخص های اخلاقی حرفه نویسندگی

شاخص های اخلاقی حرفه گریم و چهره آرایی

شاخص های اخلاقی حرفه کارگردانی

شاخص های اخلاقی حرفه تهیه‌کنندگی

شاخص های اخلاقی حرفه طراحی صحنه و لباس

مهلت ارسال مقاله تا ۲۲ مهرماه و زمان برگزاری همایش در آذرماه است و علاقه مندان می توانند برای اطلاع بیشتر به اینجا مراجعه کنند

برچسب ها:

دین و اندیشه

116
0 0