مسجد می تواند بعد معرفت محرم را در عزاداری های این ماه ارتقا دهد

به نقل از سایت اخبار دین و اندیشه :    

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفت و گوی فرهنگی با موضوع بررسی نقش مساجد در عزاداری محرم، با حضور حجت الاسلام محسن کرمانی (رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد شرق تهران) و حجت الاسلام علی گودرزی (مدرس حوزه و دانشگاه) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه حجت الاسلام محسن کرمانی با اشاره به مجالس ویژه برای عزاداری امام حسین (ع)، گفت: مجالس عزاداری امام حسین (ع) همواره در محور ظاهری با شور و باطنی با شعور مورد بررسی قرار می گیرند.

وی بسیاری از سنت های کهن ایام محرم در محدوده شور حسینی قرار دارند، اظهار داشت: شعور حسینی به معنی رسیدن به درس ها و عبرت هایی ناشی از قیام عاشورا است به طوری که این درس ها در مسیر زندگی انسان ها نماد داشته باشد.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد شرق تهران با اشاره به این که شور حسینی در محافلی به غیر مسجد نمودی برجسته تری دارد، عنوان کرد: تمامی مصادیق شور حسینی همواره از فضیلت های بسیار بالایی برخوردار هستند.

وی با بیان این که در صورت نبود مسجد در ایام محرم فقط شور حسینی در جامعه جاری می شود، تصریح کرد: با سوق دادن محافل و مجالس عزای محرم به سمت مساجد می تواند علاوه بر شور در خصوص کسب شعور حسینی نیز اقدامات موثری انجام داد.

حجت الاسلام محسن کرمانی با اشاره به لزوم ایجاد پیوند میان تکیه های حسینی با مساجد سطح کشور، اظهار داشت: شایسته است که دست اندکاران فعال در مساجد برای ایام محرم برنامه ریزی هایی دقیق و مدون داشته باشند.تهیه برنامه های مفید و جذاب برای ایام محرم در مساجد سبب گرایش عزادران مختلف مسجد می شود.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد شرق تهران با اشاره به این که مساجد مختلف باید با هیات های پیرامون خود هماهنگی و هم افزایی داشته باشند، اظهار داشت: برای ایجاد همکاری های بیشتر میان مسجد و هیات های مختلف، دست اندکاران مساجد با هیات های حسینی را به رسمیت بشناسند.

در ادامه برنامه حجت الاسلام علی گودرزی با اشاره به این که مساجد یک نهاد اجتماعی مهم است، گفت: بدون شک مسجد نقش بسیار پررنگی را در گسترش اسلام و انتقال آموزه های این دین داشته است. کارکرد و ثمرات مسجد در طول تاریخ افراد بسیاری را به سمت دین اسلام جذب کرده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که بسیاری از نیازهای موجود در محلات در مساجد برطرف می شود، اظهار داشت: ساماندهی موضوعاتی مانند خانواده و ازدواج از جمله اقداماتی است که در مساجد صدر اسلام مورد توجه واقع می شد. متاسفانه امروزی بسیاری از مساجد فعال از ویژگی های بنیادی خود در صدر اسلام فاصله گرفته اند. مساجد فعال در زمان حیات پیامبر اسلام بسیاری از نیازهای جامعه را برطرف می کرد.

وی با اشاره به این که مساجد صدر اسلام عملکرد دغدغه مند داشتند، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از مسائل اجتماعی مردم در جامعه با مسجد در پیوند نیست.

این استاد حوزه با اشاره به دو بال شور و شعور در عزاداری برای امام حسین (ع)، اذعان داشت: عزاداری برای امام حسین همیشه به دو عامل شور و شعور به صورت همزمان نیاز دارد، به طوری که این موضوع از سمت ائمه مصومین نیز مورد تاکید بوده است.

وی با اشاره به این که مسجد می تواند بعد معرفت محرم را در عزاداری های این ماه ارتقا دهد، اظهار داشت: مسجد به راحتی می تواند حاشیه های منفی موجود در عزاداری را به صورت مطلوب تسویه کرده و یک محفل خالص و مملو از شور و شعور حسینی را فراهم آورد.

برچسب ها:

دین و اندیشه

93
0 0